Artikelen

 

 

Is sociale wetenschap'links'? In de Tweede Kamer klaagden sommige kamerleden de sociale wetenschap aan als links. Als we op die toer gaan valt er minstens zozeer te wijzen op de rechtse kleuring van(mens)wetenschap (link).

 

De Radboud Universiteit Nijmegen bracht het als groot nieuws dat ADHD een 'echte hersenstoornis' is. Het hierboven genoemde artikel legt uit waarom dit een voorbeeld van rechtse en bovendien stigmatiserende wetenschap is. Ik besprak dat ook in de wetenschapsbijlage van De Volkskrant (link). De kop erboven is onjuist, want het argument is dat talloze eigenschappen stoornissen noemen een vorm van stigmatiseren is. Mijn eigen kop was 'Wat telt als een stoorni?'.

 

Met een groep Nederlandse deskundigen stuurde ik ook een brief naar Lancet Psychiatry dat het onderzoek van de Nijmegenaren en hun co-auteurs publiceerde (link). Er waren internationale protesten tegen de redenering en de gebrekkige methodologie van de studie (link) en (link).

 

Omwille van de feiten en de democratie. De 4de Els Borstlezing, georganiseerd door de Gezondheidsraad en voor Ethiek en Gezondheid (link).
 

 

Verantwoordelijk voor je eigen geluk. AMC-Magazine,2016, 14-16 (link).

 

De paradox van het geluksonderzoek (NRC, 25-4-2015). (link). Dit stuk van mij staat ten onrechte op het internet als een artikel van iemand anders en de NRC gaf het bovendien een verkeerde kop. Een betere kop zou zijn 'De paradox van het geluksonderzoek' of 'Geluk als plicht en prestatie'. Het verklaart de vaak gesignaleerde tegenstelling tussen onze hoge scores op geluksonderzoek en onze toenemende vraag naar geestelijke gezondheidszorg. 

 

Onbesuisde popularisering van  wetenschap: ‘het ontbrekende stofje in het brein’.

De Groene Amsterdammer, 2016, 14, 5, 40-44 link

Onder dit artikel staat dat de gebruikte literatuur op deze website te vinden is. Inmiddels is hij weer verwijderd. Vraag er eventueel per email om (g.c.g.dehue@rug.nl).

 

 

Voorpublicatiemensen‘Betere mensen’

De Groene Amsterdammer, 2-11-2011,

‘Ik maak drukte want ik ben een druktemaker’

link *

* Dit artikel betoogt dat we de oorzaak van problemen tegenwoordig haast automatisch zoeken in de mensen die ze hebben of maken. Die individualisering van moeilijkheden is een belangrijke verklaring voor de sterke toename van mensen met een psychiatrische diagnose. Het kopt dus niet dat De Groene erboven zette dat het stuk zou beweren dat mensen met een diagnose ‘eigenlijk nergens last van hebben’.

 

NRC Handelsblad, 27-1-2012,

‘Eigen schuld als je geen pillen slikt’,

link *

* De titel boven dit artikel is niet van mij zelf en hij klopt niet, want hij verwoordt een deel van de boodschap van De depressie-epidemie uit het vorige decennium. Dit stuk betoogt dat in het tweede decennium van deze eeuw zelfs de preventie van stoornissen een kwestie van individuele verantwoordelijkheid werd. Men moet dus voorkomen dat men pillen moet gaan slikken. ‘Eigen schuld als je ziek wordt’, zou dus een betere kop zijn geweest.

 

De Groene Amsterdammer, 9-8-2-12, ‘De patiënt is niet goed snik’, link *

* Ook hierbij ging het mis met de titel die ik niet zelf heb kunnen bepalen. Daarover plaatste ik een notitie op de pdf van het stuk zelf. Het bespreekt de huidige roep om ‘demedicalisering’ van politiek rechts zowel als links. Vooral Minister Schippers van VWS onderneemt daartoe actie. Dit artikel betoogt dat ze daarmee de medische beroepsgroep verantwoordelijk stelt voor een probleem dat de neoliberale politiek in het leven riep. Wie zelf de hand op de kraan houdt, moet de dweilploeg niet beschuldigen van de wateroverlast.

 

NRC Handelsblad, 27-12-2014, gastcolumn ‘Wetenschap duld die meekijkers’ link

 

 

Napublicaties van ‘De depressie-epidemie’

De Volkskrant, 8-9-2009, prof dr Willem van der Does (link) en mijn reactie van 22-8-2009 (link).

 

De Groene Amsterdammer, 30-9-2010, ‘Wat heet een epidemie?’ link *

* ‘Betere mensen’en ‘De depressie-epidemie’zijn geschreven vanuit een nominalistisch perspectief: het uitgangspunt ervan is dat de vraag wat telt als een stoornis onvermijdelijk een kwestie van definitie is. Ook andere woorden zoals ‘depressie’ of ‘wetenschap’, ‘objectiviteit’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘vrijheid’ hebben geen eigen betekenis, want die schuilt steeds louter in de variabele manier waarop ze worden gebruikt. Daar tegenover staat het essentialistische perspectief: het (vaak impliciete) uitgangspunt dat de eigen definities vastliggen en een weerspiegeling zijn van de werkelijkheid. Critici van De depressie-epidemie reageerden nogal eens vanuit essentialistisch perspectief, waar ik dan mijn nominalistische antwoord tegenoverstel.

 

NRC, 21-2-2009, 'Onderzoekers die afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie ruïneren onze gezondheid' link

 

NRC Handelsblad, 20-6-09, met Kees van Grootheest, ‘Schrijf minder vaak pillen voor’ link

NRC Handelsblad, 4-7-09, met Kees van Grootheest. 'Wij praten geen angst aan, wij waarschuwen', link*

* Vanaf het vroegste moment dat SSRIs en SNRIs zoals Prozac en Seroxat of Effexor op de markt kwamen, waren er aanwijzingen dat het gebruik daarvan bij sommige mensen tot grote paniek en agressie kan leiden tegenover henzelf of anderen. De depressie-epidemie bespreekt de miserabele geschiedenis van het negeren van deze signalen. In de pers heb ik er ook de aandacht op gevestigd. De laatste twee stukken in deze rubriek schreef ik samen met prof dr Kees van Grootheest, die toen voorzitter was van het bijwerkingencentrum Lareb.

 

 

Isis , 1997, 88, p. 653-673, Deception, efficiency, and random groups: Psychology and the gradual origination of the random group design link

 

De American Psychologist, 2000, 55, 2, p. 264-269, From deception trials to control reagents. The introduction of the control group about a century ago link

 

De Academische Boekengids, 2000, 23, p.10-12, ‘Alle boeken de wetenschap uit. Om te beininnen die in het Nederlands (link).  En: De Academische Boekengids, 2001, 29, p.13, ‘Pas op je tellen’ link *

* In de laatste twee artikelen gaat het om de vraag wat mag tellen als wetenschappelijke productie. Het stuk riep jarenlang reacties op in de universitaire wereld. En onlangs las ik in een overheidsrapport dat het zelfs een nationaal debat in gang heeft gezet (Den Hertog, et al, 2024, Science, Technology and Innovation Indicators, link).

 

De Academische Boekengids, 2002, 34, p.13-14, ‘Allebei een zoen (link).

 

American Journal of Psychology, 2001, 114, 2, p.283-302, ‘Establishing the experimenting society. The historical origination of social experimentation according to the randomized controlled design’ link

 

Maandblad GeestelijkeVolksgezondheid, 2002, 57, 3, p.230-249. ‘Over de assumpties van RCT's, geïllustreerd aan het Nederlandse experiment met verstrekking van heroïne’ link

 

History of the Human Sciences, 2002, 15, 2, p.75-98 ‘A dutch treat. Randomized controlled experimentation and the case of heroin-maintenance in the Netherlands’ link

 

De Psycholoog, 2003, 38, 12, p. 631-637, ‘Dubbelblind Vertrouwen: Psychotrope stoffen en experimentele wetenschap’ link

 

Journal of the History of the Behavioral Sciences, 2014, 40, 3, 247-265. Historiography taking issue. Analyzing an experiment with heroin maintenance. [Prijs voor het beste artikel van 2013 van de History of the Behavioral Sciences en de International Society for the History of the Social and Behavioral Sciences] link

 

Encyclopedia of Statistics in the Behavioral Science (B. Everitt and D. Howell, eds.) 2005, vol. 2, p. 829-836,  ‘History of the Control Group’ link

 

Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 20005, 60, 3, 223-234, ‘Verdienen aan neerslachtigheid’

 

 

Hoofdstukken in boeken

Dehue, T. (2005) History of the Control Group

In Encyclopedia of Statistics in the Behavioral Science

(B. Everitt and D. Howell, eds.). Chichester, UK: Wiley. 2005, vol. 2, 829-836 link

 

Dehue, T. (2008) De ban op bedachtzaamheid. Over depressiebestrijding in de 21ste eeuw.

In Oei, T.I. en Groenhuijzen, M.S. Forensische Psychiatrie en haar Grensgebieden.  Alphen aan de Rijn: Kluwer, pp. 286-789

 

Dehue, T. (2009) The ADHD movement

In I. Gevers, M. Bleeker, S. Blume, et al., eds., Difference on Display. Diversity in Art, science and society (pp. 94-101). Amsterdam: NAi Publishers.

 

Dehue, T. (2010) Comparing artificial groups: On the history and assumptions of the randomised controlled Trial

In Will, C. & Moreira, T., Medical proofs, social experiments. Clinical trials in shifting contexts. Ashgate: Palgrave, pp. 103-118

Dehue, T. (2011) Over de (on)wetenschappelijk-heid van de DSM

In Denys, D.A.J.P. & Meynen, G., red., Handboek Filosofie en Psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom, pp. 53-69

 

Dehue, T. (2013) Definities die oorzaken worden. Over reïficeren als borgpen van een politiek ideaal.

In Schermer, M., Boenink, M. & Meynen, M., red., Komt een filosoof bij de dokter. Amsterdam: Boom, pp. 175-189

 

 

Georganiseerde conferentie

Met mijn collega’s organiseerden we de conferentie Brain Gear, op 15 en 16 september 2011 over ontwikkelingen in de hersentechnologie. We hielden hem in het kunstenaarscentrum Het Paleis in Groningen. Hij werd gefinancierd door het European Neuroscience & Society Network (ESF) en de onderzoekersopleiding Wetenschap, Technologie & Moderne Cul

 

TED talk

2010 ‘Suppose it would be nodifferent’ link rent’ link

 

2015 March 4 TEDxUniversityofGroningen, 'Towards a more democratic relation between scientists and non-scientists'

 

 

Gastcolumn

NRC Handelsblad, 27-12-2014, gastcolumn ‘Wetenschap duld die meekijkers’ link

 

 

Lidmaatschap tijdschriftredacties

(2000-sept 2012) De Academische Boekengids

(2000-2005) Journal of the History of the Behavioral Sciences (JHBS)

(1998-heden) History of Psychology (HoP)

(2005-heden) Theory and Psychology (T&P)

 

 

Andere lidmaatschappen

 

In het verleden

jury-lid P.C.Hooft-prijs (2005)

 

adviescommissie wetenschappelijke kwaliteit van de KNAW (tot 2009)

 

lid en bestuurslid van de Sociaal Wetenschappelijke Raad van de KNAW (2007-2017)

 

voorzitter begeleidingsgroep evaluatie multiprobleemgezinnen, Gemeente Groningen

 

lid en later voorzitter van de Centrale commissie Rosalind Franklin Fellowships, Universiteit Groningen (tot sept 2012)

 

bestuurslid van het European Neuroscience & Society Network (ENSN) van de European Science Foundation (tot 2013)

 

In het heden

Officier in de orde van Oranje Nassau (vanaf 2011)

 

de Beurzencommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds (vanaf 2015 tot 2019).

 

de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (vanaf 2016)

 

de Advisory Board van het Europese Horizon 2020 onderzoeksproject ACCOMPLISSH (vanaf 2016)

 

de Raad van Toezicht van Zorggroep Alliade(maarti2017 tot maart 2018)

 

Onderwijs in het verleden gegeven:

Met groot plezier gaf ik ongeveer twintig jaar de cursus wetenschapstheorie aan tweede jaars psychologiestudenten.

 

Ik begeleidde ook vele bachelor- en masterthesen.

 

Onderwijs voor het honourscollege van de RuG

Onderwijs geven in het honourscollege was een voorrecht. Hierin is het onderwijs zoals het altijd zou moeten zijn: interdisciplinair, veel samenwerken, en kleine groepen studenten.

 

Onderwijs in het heden

Honourscollege van het Institute for interdisciplinary Studies, UvA

 

Promoties

Ik (mede-)begeleidde de proefschriften van Maarten Derksen, Erik Faas, Ruth Benschop, Yvette Bartholomée, Stefan Petri, Gerome Friesem, Sarah de Rijcke, Jonna Brenninkmeijer, Felix Schirmann, Berend Verhoeff en Hilde Tjeerdema. Berichtgeving over hun prachtige werk is in de pers te vinden en de laatste vier proefschriften staan integraal op de website van de RuG. Momenteel begeleid of mede-begeld ik de proefschriften van Rien Vermeulen, Martijn Wit en Vincent Ho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wat me boeit en bezighoudt