Lezingen op uitnodiging

 

2020

Januari

20 januari 2020 Utrecht, Netherlands School of Public Management and Occupational Health (NSPOH)

 

Februari

15 februari 2020 Maarssen, Doornburgh lezingen, met Margo Trappenburg

 

Maart

10 maart 2020 Utrecht, Descartes College UU, Honourscursus 'Wetenschap en Samenleving'

 

 

 

 

2019

Januari

14 januari 2019 Rotterdam, Erasmus Universiteit, vakgroep Health Policy & Management en Studium Generale

 

Februari

19 februari 2019 Amsterdam,UvA, Brain & Cognitive Sciences

 

Maart

11 maart 2019 Leuven, openingslezing Disability Filmfestival

26 maart 2019 Groningen, Filosofisch café Schimmelpenninckhuys

 

April

3 april 2019 Maastricht, Vakgroep Science & Technology Studies Maastricht University

 

Mei

11 mei 2019 Amsterdam, Wijsgerig festival Drift

15 mei 2019 Groningen, Nieuw Licht,coreferent bij Rosanne Hertzbergers ideeën over wetenschap en nihilisme

23 mei 2019 Rotterdam, Gemeente Rotterdam,conferentie over preventie van depressie en burn-out

 

 

Juni

14 juni 2019 Regensburg, plenaire lezing voor de ADHD-conferentie Regensburg

19 juni 2019 Groningen, UMCG slotconferentie wetenschappelijk onderzoek en patiëntparticipatie

24 juni 2019 Groningen, Conference Women in Philosophy

28 juni 2019 Amersfoor, Summerschool Victimology, Department of Victimology University of Tilburg.

 

Augustus

29 augustus 2019 Amsterdam, KNAW, dankwoord bij de uitreiking van de Akademiepenning 2019.

 

September

19 september 2019 Driebergen, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ)

28 september 2019 Utrecht, Waanzin festival N=1, Filosofie Magazine.

 

Oktober

9 oktober 2019 Hemrik, filosofisch en literair café kerkje Hemrik

12 oktober 2019 Groningen, Comenius leergang & UMCG

 

November

5 november 2019 Amsterdam,UvA, Brain & Cognitive Sciences

13 november 2019 Amsterdam, De Balie en het Interstedelijk Studenten Overleg 'Studenten onder druk: geen pils, maar prozac' (link)

19 november 2019 Groningen, Master Healthy Aging, Hanzehogeschool

23 november 2019 Groningen, UMCG, 13de lustrum Vereniging voor Nederlandse Vrouwelijke Artsen

 

December

3 december 2019 Amsterdam, gastcollege Institute for Interdisciplinary Studies, cursus The eternal pursuit of happiness

10 december 2019 Utrecht, Netwerk Vroege Psychose over normalisering en stigmatisering.

 

2018

Januari

9 januari 2018 Leeuwarden KennisMaken Dag, fusie Hogelscholen Stenden en NHL

28 januari 2018 Amersfoort, Keynote Congres Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie

 

Februari

1 februari 2018 Rotterdam, STC Group, Onderwijs- en Kennisinstelling voor de Transport en Havenindustrie.

2 februari 2018 Leuven, Marie Curie Alumni Association (MCAA), 5th conference 2018

19 februari 2018 Utrecht, UMC, Brain Center Rudolf Magnus, Herman van Praag Lecture

 

Maart

5 maart 2018 Groningen, Studentenvereniging SIB

 

April

12 april 2018 Groningen, A-Kerk, Nieuw Licht, coreferent bij Marli Huijers pleidooi voor een nieuwe seksuele revolutie

18 april 2018 Aduard, Sogeti Nederland, Diner Pensant

19 april 2018 Nijmegen, Radboud Universiteit, Radboud Reflects en Faculteit Sociale Wetenschappen

20 april 2018 Nijmegen, Universitair Medisch Centrum, Huisartsenopleiding

25 april 2018 Emmen, Stenden Hogeschool

 

Mei

15 mei 2018 Ugchelen, Conferentie professionals in niet-aangeboren hersenletsel( NAH )

31 mei 2018 Utrecht, Van der Hoevenkliniek, Forensische Zorgspecialisten

 

Juni

5 juni 2018 Groningen, gastcollege wetenschapstheorie RuG

6 juni 2018 Amsterdam, gastcollege opleiding Psychology, Politics, Law, Economics aan de UvA

13 juni 2018 Nieuwegein,nascholingsdag voor sociaal geneeskundigen

26 juni 2018 Amsterdam, Pakhuis de Zwijger boekpresentatie De Ontsnapping van de Natuur door Thomas Oudman en Theunis Piersma.

 

Juli

6 juli 2018 Amsterdam, Kennis Maken dag van Kennisland en Babel

12 juli 2018 Amsterdam, Masterclass / Summerschool voor studenten van kunstacademies, georganiseerd door Het Vijfde Seizoen .

 

September

6 september 2018 Utrecht, Astare

 

Oktober

Lezingen moeten afzeggen wegens ziekte

 

November

6 november 2018 Valkenburg, Research Day, Maastricht University, vakgroep Care and Public Health Research Institute (CAPHRI).

27 november 2018 Groningen, Master Healthy Aging, Hanzehogeschool

 

December

4 december 2018 Groningen, Career Up

11 decenber 2018 Ede,Logacom Kenniscongres Stoornissen

 

 

Lezingen op uitnodiging 2017 - 2008

archief

 

 

 

De Schrijvers-centrale regelt de praktische en zakelijke aspecten van mijn lezingen. Neemt u daarvoor aub contact op met Remco Scheenjes.

(rechtstreeks:

info@trudydehue.nl