Foto: openingslezing voor de Marie Curie Alumni Association, 2018

Lezingen in eerdere jaren

2022

26 oktober 2022, Assen, KNMG werkgroep 60+ artsen

28 juni 2022 Leeuwarden, University College Fryslân

14 oktober 2022, Utrecht, Phrenos Netwerk Autisme

20 juni 2022, Amsterdam UvA, gastcollege bacheloropleiding PPLE

12 mei 2022, Internationaal Evidence Dialogues Platform, online

6 maart 2022, Amsterdam, galerie Beeldend Gesproken, workshop over classificaties

25 maart 2022, Utrecht, presentatie nieuwe boek Jaqueline Kool ‘Vensters op het mooie leven’

15 februari 2022, Amsterdam, Masteropleiding Rietveld Academie, The fact of depression

8 februari 2022, Wageningen, Studium Generale, What’s in our facts?

21 januari en 18 februari 2022, Groningen, UMCG, Gynaecologen i.o. Noord-Nederland, Leefstijlpolitiek en zwangerschap

2021

8 december 2021, Amsterdam UvA gastcollege Happiness as a duty and an achievement

29 november 2021, Groningen RuG, sociologie gastcollege cursus Medicalisering

19 november 2021, Utrecht, Studiedag Nederlands Genootschap van Abortusartsen

2 november 2021, Groningen, Hanzehogeschool, Master Healthy Aging, Wat heet een feit?

21 Oktober, Hovo Groningen, Over feiten en normen

13 Oktober, Maastricht, Internistendagen, Over de ingrediënten van de feiten

18 juni 2021 Almere, Flevo Ziekenhuis, afscheids-symposium Gunilla Kleiverda, Baas in eigen buik van recht tot plicht

17 mei 2021, Rotterdam, Erasmus Universiteit, Geluk als plicht en prestatie, online hoor- en discussie-college

16 april 2021 Groninger Forum, Nacht van de Filosofie, ‘Het feit als bitterbal’

16 februari 2021, Groningen, Hanzehogeschool, A new view on trustworthy knowledge, online hoor- en discussie-college

2020

Januari

20 januari 2020 Zeist, Master Public Health, Netherlands School of Public & Occupational Health

Maart

5 maart 2020 Groningen, afscheidssymposium Klaas van Berkel

September

16 september 2020 Tilburg, online gastcollege in cursus Jenny Slatman Cultural practices of knowledge production in health and medicine

November

26 november 2020 Groningen, Graduate School for Health Research UMCG, ‘What’s in our facts? A plea for more responsible research and less pressure to perform

December

8 december 2020 Amsterdam, online gastcollege in cursus Max van der Linden, The eternal pursuit of happiness

2019

Januari

14 januari 2019 Rotterdam, Erasmus Universiteit, vakgroep Health Policy & Management en Studium Generale Erasmus Universiteit

Februari

19 februari 2019 Amsterdam,UvA, Brain & Cognitive Sciences

Maart

11 maart 2019 Leuven, openingslezing Disability Filmfestival
26 maart 2019 Groningen, Filosofisch café Schimmelpenninckhuys

April

3 april 2019 Maastricht, Vakgroep Science & Technology Studies Maastricht University

Mei

11 mei 2019 Amsterdam, Wijsgerig festival Drift

15 mei 2019 Groningen, Nieuw Licht,coreferent bij Rosanne Hertzbergers ideeën over wetenschap en nihilisme

23 mei 2019 Rotterdam, Gemeente Rotterdam,conferentie over preventie van depressie en burn-out

Juni

14 juni 2019 Regensburg, plenaire lezing voor de ADHD-conferentie Regensburg
19 juni 2019 Groningen, UMCG slotconferentie wetenschappelijk onderzoek en patiëntparticipatie
24 juni 2019 Groningen, Conference Women in Philosophy
28 juni 2019 Amersfoor, Summerschool Victimology, Department of Victimology University of Tilburg

Augustus

29 augustus 2019 Amsterdam, KNAW, dankwoord bij de uitreiking van de Akademiepenning 2019

September

19 september 2019 Driebergen, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ)
28 september 2019 Utrecht, Waanzin festival N=1, Filosofie Magazine

Oktober

9 oktober 2019 Hemrik, filosofisch en literair café kerkje Hemrik
12 oktober 2019 Groningen, Comenius leergang & UMCG

November

5 november 2019 Amsterdam,UvA, Brain & Cognitive Sciences
13 november 2019 Amsterdam, De Balie en het Interstedelijk Studenten Overleg ‘Studenten onder druk: geen pils, maar prozac’
19 november 2019 Groningen, Master Healthy Aging, Hanzehogeschool
23 november 2019 Groningen, UMCG, 13de lustrum Vereniging voor Nederlandse Vrouwelijke Artsen

December

3 december 2019 Amsterdam, gastcollege Institute for Interdisciplinary Studies, cursus The eternal pursuit of happiness
10 december 2019 Utrecht, Netwerk Vroege Psychose over normalisering en stigmatisering

Januari

9 januari 2018 Leeuwarden KennisMaken Dag, fusie Hogelscholen Stenden en NHL
28 januari 2018 Amersfoort, Keynote Congres Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie

Februari

1 februari 2018 Rotterdam, STC Group, Onderwijs- en Kennisinstelling voor de Transport en Havenindustrie
2 februari 2018 Leuven, Marie Curie Alumni Association (MCAA), 5th conference 2018
19 februari 2018 Utrecht, UMC, Brain Center Rudolf Magnus, Herman van Praag Lecture

Maart

5 maart 2018 Groningen, Studentenvereniging SIB

April

12 april 2018 Groningen, A-Kerk, Nieuw Licht, coreferent bij Marli Huijers pleidooi voor een nieuwe seksuele revolutie
18 april 2018 Aduard, Sogeti Nederland, Diner Pensant
19 april 2018 Nijmegen, Radboud Universiteit, Radboud Reflects en Faculteit Sociale Wetenschappen
20 april 2018 Nijmegen, Universitair Medisch Centrum, Huisartsenopleiding
25 april 2018 Emmen, Stenden Hogeschool

Mei

15 mei 2018 Ugchelen, Conferentie professionals in niet-aangeboren hersenletsel( NAH )
31 mei 2018 Utrecht, Van der Hoevenkliniek, Forensische Zorgspecialisten

Juni

5 juni 2018 Groningen, gastcollege wetenschapstheorie RuG
6 juni 2018 Amsterdam, gastcollege opleiding Psychology, Politics, Law, Economics aan de UvA
13 juni 2018 Nieuwegein,nascholingsdag voor sociaal geneeskundigen
26 juni 2018 Amsterdam, Pakhuis de Zwijger boekpresentatie De Ontsnapping van de Natuur door Thomas Oudman en Theunis Piersma

Juli

6 juli 2018 Amsterdam, Kennis Maken dag van Kennisland en Babel
12 juli 2018 Amsterdam, Masterclass / Summerschool voor studenten van kunstacademies, georganiseerd door Het Vijfde Seizoen

19 juli 2018 Amsterdam, Kennisland / Out of Office over het ‘meten is weten’ regime (link)

September

6 september 2018 Utrecht, Astare

Oktober

Lezingen moeten afzeggen wegens ziekte

November

6 november 2018 Valkenburg, Research Day, Maastricht University, vakgroep Care and Public Health Research Institute (CAPHRI)
27 november 2018 Groningen, Master Healthy Aging, Hanzehogeschool

December

4 december 2018 Groningen, Career Up
11 decenber 2018 Ede,Logacom Kenniscongres Stoornissen

Januari

16 januari 2017 Amsterdam, gastcollege bij de masteropleiding Politics, Psychology, Law and Economics(UvA)

Februari

10 februari 2017 Groningen, Opleidingsinstituut PPO, voor BIG beroepsopleidingen tot GZ psycholoog en psychotherapeut
16 februari 2017 Arnhem, festival ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Maart

15 maart 2017 Leusden, Internationale School voor Wijsbegeerte, Cursus Filosofie & Gezondheidszorg
29 maart 2017 Nijmegen, gastcollege master Pedagogiek Hogeschool Nijmegen Arnhem
31 maart 2017 Rotterdam, Expertbureau JB Lorenz

April

8 april 2017 Groningen, lezing bij de boekpresentatie van ‘Een coupé verder’ door Eddy Hekman en Alasam Samarie (middag)
8 april 2017 Groningen, Nacht van de Filosofie (avond)

Mei

11 mei 2017 Maastricht, Congres Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Juni

14 juni 2017 Amsterdam, gastcollege bij de masteropleiding Politics, Psychology, Law and Economics UvA)
21 juni 2017, Comenius Leiderschapsleergang Module Medische Wetenschappen

Juli

6 juli 2017 Groningen, RuG Energy and Sustainability Research Group, symposium afscheid Sjaak Swart
25 juli 2017 Amsterdam, Summerschool arts-assistenten psychiatrie van GGZ inGeest

September

19 september 2017 Groningen, Studium Generale, Universiteit Groningen

Oktober

4 oktober 2017 Groningen, Hanzehogeschool, gastcollege Master Healthy Aging Professional
11 oktober 2017 Heerlen, Open Universiteit, opname video
12 Oktober 2017 Woudschoten, Lustrumcongres “Samen nog Beter” voor knderartsen en kinderpsychologen in ziekenhuizen (ochtend)
12 Oktober, 2017 Comenius Leiderschapsleergang Module Medische Wetenschappen (einde middag)
17 oktober 2017 Drachten, Filosofisch Café
25 oktober 2017 Amsterdam, Vrije Universiteit, Vereniging van Griffiers

November

5 november 2017 Wassenaar, vrijzinnigen NPB
7 november 2017 Maastricht, Post-bachelor Opleiding ‘De effectieve Professional in het Sociaal Domein’ Heijting-Weerts Groep
17 november 2017 Arnhem, Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiele Psychotherapie
22 november 2017 Lunteren, Symposium Lemion ‘Neuro-wetenschappen en de GGZ-praktijk’

December

1 december 2017 Amsterdam, Conferentie International Disability Studies, hotel Casa
6 december 2017 Groningen, Employability meeting, faculteit GMW
8 december 2017 Utrecht, Masterclass Kenniscentrum Phrenos
12 december 2017 Amsterdam, UvA, gastcollege bij het Institute for Interdisciplinary Studies

Januari

14 januari 2016, Amsterdam, Stadschouwburg Salon  Filosofische talkshow deFusie, Interview/gesprek
19 januari 2016, Amsterdam, De Rode Hoed Avond over depressie
28 januari 2016, Groningen, Huis De Beurs, SP debat over (on)afhankelijkheid van wetenschap

Februari

11 februari 2016, Groningen, RuG Winterschool Academic Freedom

Maart

9 maart 2016, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Master Pedagogiek
11 maart 2016, Utrecht Universiteit, Cursus Public Understanding of Science, na inschrijving
15 maart 2016, Amsterdam, KNAW, Science in Transition,
31 maart 2016, Amsterdam, KNAW, De ‘Piepjonge Academie’

April

7 april 2016, Zwolle, Dimancegroep voor GGZ, symposium over onbesuisde popularisering van wetenschap en het voorbeeld van ADHD
8 april 2016, Epe, Compagnonscursus Hoogeveen eo
11 april 2016, Zwolle, UMCG dependance Huisartsenopleiding Nederland, kaderopleiding GGZ
18 april 2016, Utrecht, Academiegebouw, Publiekslezing Universiteit Utrecht en NWO, programma Humanities and Practical Self-Understanding,
22 april 2016, Epe, Compagnonscursus Hoogeveen eo (herhaling)

Mei

26 mei 2016, Lunteren, Nederlandse Vereniging voor Psychotrauma, De Werelt

Juni

30 juni 2016, Leiden, Symposium nav de 50ste jaargang van het Geneesmiddelenbulletin (VWS)

September

8 september 2016, Amsterdam, Jaaropening Masteropleiding Pedagogiek, Hogeschool Inholland Amsterdam
16 september 2016, Keynote Nederlandse Vereniging Relatie en Gezinstherapie (NVRG) Radio Kootwijk
17 september 2016, Keynote Festival Waanzinnig Zuiderkerk Amsterdam, 1230-17 uur
19 september 2016, Saxion Hogeschool Enschede, Studium Generale
23 september 2016, Keynote Onderwijssymposium ASVA studentenunie, Amsterdam

Oktober

7 oktober 2016, Keynote Vereniging van Specialisten in de Ouderengeneeskunde, Verenso, NHN Dalfsen, hotel/congrescentrum Mooirivier

November

30 november 2016, 4de Els Borst lezing, georganiseerd door het Centrum voor Ethiek en Gezondheid Den Haag Filmhuis Den Haag,  na inschrijving

Februari

4 februari 2015, 10-16 uur Rotterdam Staf-tweedaagse Huisartsengeneeskunde Erasmus Medisch Centrum
11 februari 2015, 15-17 uur Groningen Colloquium Faculteit Wijsbegeerte Universiteit Groningen, zaal Omega
12 februari 2015, Groningen UMCG Groningen IBMG symposium ‘Understanding and responding to pharmaceutical promotion’
24 februari 2015, 20-22 uur Wageningen Studium Generale Universiteit Wageningen

Maart

4 maart 2015, Groningen TEDx UniversityofGroningen ‘Towards a more democratic relation between scientists and non-scientists’
6 maart 2015, 1345-1445 uur Jaarbeurs Utrecht Symposium kinder- en jeugdspsychiatrie
6 maart 2015, 20-22 uur Amsterdam Life Long Learning
9 maart 2015, 1445 -17 uur, Sittard Conferentie ‘Passend Onderwijs Draait Door’ Bestuurders voortgezet onderwijs, Zuid Limburg
10 maart 2015, middag, Amsterdam, Rietveld Academie Sandberg Instituut
12 maart 2015, 10-1230 uur Vierhouten Compagnonsdagen specialisten en huisartsen Saxenburg Groep
12 maart 2015, 16 – 19 uur Tilburg Literair Festival TiLT ism de Universiteit Tilburg, geïnterviewd door de schrijfster Annelies Verbeke
19 maart 2015, 10-1230 uur Vierhouten Herhaling Compagnonsdagen specialisten en huisartsen Saxenburg Groep
23 maart 2015,1230-1330 uur Utrecht, lunchlezing Nieuwe Universiteit Utrecht
23 maart 2015, College Tour, vakgroep Psychologie Universiteit Utrecht

April

17 april 2015, 1330-1430 Lunteren Keynote congresdag SIMEA, Vereniging van instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen
20 April 2015, Radboud Universiteit Nijmegen, gastcollege en discussieforum
21 April 2015, 1930-2130 uur Hilversum De Forum, Filmtheater

Mei

3 mei 2015, Amsterdam, De Nieuwe Universiteit, Festival der Wetenschappen, Felix Meritis
21 Mei 2015, Universiteitsbibliotheek Groningen 400jarig bestaan van de UB

Juni

2 juni 2015, middag, Utrecht, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
8 juni 2015, 1145-16 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Master Pedagogiek

Augustus

19 augustus 2015, 18-19 uur Universiteit Gent Keynote conference European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH)

September

2 september 2015, Utrecht, Studium Generale, Universiteit Utrecht
10 september 2015, Groningen, Groninger Andragogen Netwerk (GAN)
26 september 2015, Utrecht, UMC Utrecht en Descartes Centrum UUsymposium Evidence-Based Medicine

Oktober

1 oktober 2015, Heerenveen Duodagen, nascholing huisartsen/specialisten West Friesland
2 oktober 2015, Doorn Keynote 15 jarig jubileum sectie Neuropsychologie, Nederlands Instituut van Psychologen Hotel Kaap Doorn
2 oktober 2015, middag, Leiden Wetenschapsdag Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
12 oktober 2015, Groningen GSP studentenplatform voor levensbeschouwing
14 oktober 2015, Groningen Gastcollege master Klinische psychologie, kursus evidence-based medicine
16 oktober 2015, Groningen Nacht van de Universiteit, Academiegebouw
20 oktober 2015, Nijmegen Avond van de Melancholie, interview samen met Maarten Doorman, interviewer Lisa Doeland Lux theater,
23 oktober 2015, Amsterdam Academisch Medisch Centrum, lezing Afscheidssymposium Jan Swinkels
24 oktober 2015, Amsterdam, Frascati, Brainwashfestivalnl
24 oktober 2015, Amsterdam, Mr Motley interview samen met Miek Zwamborn, interviewer Hanne Hagenaars, Bbrainwashfestivalnl
24 oktober 2015, Amsterdam, Interview in de ‘Anti-Show’, Brainwashfestivalnl

November

4 november 2015, Veldhoven, de Koningshof Keynote voor de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen en de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
24 november 2015, Amsterdam, UvA, Institute for Interdisciplinary Studies, gastcollege

December

1 december 2015, Groningen, Festival Apaart, Huize Maas
3 december 2015, Groningen, lunchlezing Sustainable Society RU Groningen
11 december 2015, Amsterdam, De Balie, WTMC, debat over de nationale wetenschapsagenda
18 december 2015, Amsterdam, Beurs van Berlage, Dag van de Psychotherapie, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

Januari

30 januari, Klarenbeek, Vijfentwintig jarig jubilieum Winnock

Juni

25 juni, Holten, Aristoteles-lezingScholengemeenschap De Waerdenborch

Augustus

28 augustus, Universiteit Wageningen, Symposium ‘The hidden moralties of knowledge and technology’

September

1 september, Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, 25ste opening van het Academisch Jaar
18 september, Haarlem, Het Dolhuys
29 september, Dedemsvaart, Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) apotheken en huisartsen

Oktober

2 oktober, Den Haag, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst, Studium Generale
15 okober, Groningen, gastcollege master Klinische psychologie
21 oktober, Leeuwarden, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Studium Generale
27 oktober 2014, Amsterdam, Westergasfabriek, Dag voor de Jeugd, Ministerie van VWS
29 oktober, Nijmegen, Universiteit Nijmegen Soeterbeeck programma met Marli Huijer
30 oktober, Almere, Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

November

9 november, Amersfoort, Stichting De War en Openbare Bibliotheek
017 november, Groningen, Studium Generale, Universiteit Groningen

December

3 december, Groningen, Conference students Conference Behavioral and Social Sciences
10 december, Amsterdam, Rietveld Academie, masteropleiding, Sandberg Institute
11 december, Groningen, Kerstlezing Communicatie en Informatiewetenschap
14 december, Groningen, Openbare bibliotheek, literaire zondag

Februari

29 februari, Groningen, Joint conference students Conference Behavioral and Social Sciences

Maart

7 maart, Leuven, Second International Conference on Dialogica Practices
7 maart, Gent, faculteiten Geneeskunde en Psychologie Universiteit Gent
18 maart, Utrecht, Keynote, Breingeindag Week van de Psychiatrie
29 maart, Groningen, Praktijk Netwerkpsychologen

April

13 april, Amsterdam, Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie,Spui25

Mei

10 mei, Groningen, Department of English RuG, gastcollege
27 mei, Groningen, Dwarsdiep
30 mei, Utrecht, Science in Transition, Academiegebouw Utrecht

Juni

7 juni, Eindhoven, Keynote Opleiding Arts tot Psychiater Afscheid Lex van Bemmel
19 juni, Amsterdam, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, carrièredag Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten
19 juni, Nijmegen, Vakgroep Filosofie van de Gedragswetenschappen

September

20 september, Amsterdam, Keynote, Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie

Oktober

25 oktober, Antwerpen, Keynote Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie

November

30 november, Leiden, Keynote Honderdjarig jubileum van Gewina, het Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis

Maart

22 maart, Gent, Gastcollege faculteiten Geneeskunde en Psychologie
29 maart, Den Haag, PvdA Den Haag Werkgroep WPC, Tweede Kamer

April

12 April, Utrecht, Universiteit, Conferentie over der rol van de geesteswetenschappen,
17 april, Groningen, Eerstelijns Advies Noord-Nederland, ELAN
20 april, Utrecht, Specialistendag Klinisch (neuro-) Psychologen NIP, Jaarbeurs
21 april, Blankenberge, Keynote, Jaarvergadering Vlaamse vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Mei

24 mei, Groningen, UMCG Groningen IBMG symposium ‘Understanding and responding to pharmaceutical promotion’

Juni

7 juni, Groningen, UMCG, 17e International Student Congress of Medical Sciences (ISCOMS),
12 juni, Wenen,  Institut für Klinische, Biologische und Differentielle Psychologie Fakultät für Psychologie der Universität Wien
14 juni, Berlijn, Conference Ethics & Health, Freie Universität Berlin
30 juni, Amsterdam, Zomersymposium Jonge Democraten Amsterdam

September

15 september, Eindhoven, Keynote, Open Universiteit Heerlen
19 september, Den Haag, Psychologen Parnassia Bavo groep Den Haag

Oktober

11 oktober, Putten, Symposium Verzekeringeneeskundigen
17 oktober, Amsterdam, De toekomst van de geesteswetenschappen, Spui25
28 oktober, Groningen, UMCG, Landelijk Medisch Studenten Congres,
30 oktober, Amersfoort, GGZ Centraal

November

10 november, Leiden, Vereniging Filosofie en Geneeskunde
27 november, Amsterdam, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Februari

24 februari, Groningen, Studieverening Farmaceutische Wetenschappen

Maart

5 maart, Amsterdam, Festival Women Inc
22 maart, Gent, Faculteiten Geneeskunde en Psychologie
27-29 april, Berlijn, European Neuroscience & Society Network

Mei

31 mei, Brussel, Vlaams-Nederlands Huis DeBuren

Juli

5 juli, Groningen, Zomerschool AOG School of Management

September

15 en 16 september 2011, Groningen, met mijn collega’s organiseerden we de conferentie Brain Gear, op over ontwikkelingen in de hersentechnologie. De conferentie werd gefinancierd door het European Neuroscience & Society Network (ESF) en de onderzoekersopleiding Wetenschap, Technologie & Moderne Cultuur

Oktober

4 oktober, Rotterdam, Hovo, Erasmus Universiteit
20 oktober, Leiden, Instituut voor Wijsbegeerte, Universiteit Leiden

November

11 november, Leiden, Center for Science & Technology Studies (CWTS)

December

14 december, Amsterdam, Discussie-avond Filosofie & Psychiatrie, Rode Hoed

Februari

5 februari, Kampen Studiedag ‘Depressie en Zingeving’ Protestantse Universiteit Kampen
9 februari, Zwolle, Menzis minisymposium voor vrijgevestigde psychotherapeuten en psychiaters
16 februari, Den Haag, ZonMw, duo-lezing met Annemarie Mol
25 februari, Groningen, Platform Groningen Nederlands Instituut van Psychologen

Maart

2 maart, Amsterdam, Women Inc Amsterdam
18 maart, Leuven, faculteit Wijsbegeerte
24 maart, Groningen, Lentis, Centrum voor Integrale Psychiatrie
25 maart, Hilversum, GGZ Gooi- en Vechtstreek

April

8 april, Groningen, Nascholing Apothekers
9 april, Amsterdam, Nacht van de filosofie, Felix Merites
13 april, Amersfoort, Bond van Predikanten
14 april, Dublin, University College Dublin
20 april, Amsterdam, Instituut voor Interdisciplinaire Studies

Mei

12 mei, Gent, vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie
12 mei, Gent, Faculteit Geneeskunde en departement Sociologie, Universiteit Antwerpen

Augustus

22 augustus, Groningen, Theaterfestival Noorderzon Literaturia, in gesprek met Bas Heijne
24 augustus, Utrecht, Keynote European Society for the History of Human Sciences

Oktober

07-08 oktober, Amsterdam, International conference Healthy Skepticism Selling Sickness – Influence on influence, Mövenpick Hotel Amsterdam
12 oktober, Brussel, Conference: Science, clinical practice and psychotropic drugs
14 oktober, Groningen, Gastcollege Faculteit Natuurwetenschappen
21 oktober, Rotterdam, ‘Zorg en Markt’ GGZDelfland en ABVA-KABO
26 oktober, Leiden, 87ste lustrum (435 jaar) Universiteit Leiden

December

7 december, Amsterdam, TEDx talk ‘Suppose it will be normal to be different’

Januari

15 januari, Amsterdam, GGZ kennisdag (GGZ Nederland, SCP, ZonMw, Trimbos Instituut)
31 januari, Amersfoort, Sociaal Wetenschappelijke Raad (KNAW)

Februari

3 februari, Groningen, Filosofisch café, Schimmelpenninck Huijs
6 februari, Garderen, Conferentie Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
13 februari, Groningen, Jan Snijderslezing, Hovo Groningen

Maart

4 maart, Rotterdam, Zorgimpuls, advies en praktische begeleiding aan eerstelijnszorgverleners in de regio Rotterdam
16 maart, Amsterdam, Volkskrant-debat, de commercialisering van wetenschap De Balie
20 maart, Amsterdam, Vakgroep Metamedica, Vrije Universiteit
26 maart, Groningen, Medisch-ethische toetsingscommissie UMCG Groningen

April

2 april, Gorinchem, Huisartsen regio Gorinchem
15 April, Rotterdam, Studium Generale Erasmus Universiteit

Mei

11 mei, Buitenpost, Farmacotherapie-overleg apothekers en huisartsen
12 mei, Den Haag, Haagse Hogeschool
19 mei, Utrecht, Descartes Center
27 mei, Twente, Studium Generale Universiteit Twente ism met de Vakgroep Science, Technology & Policy Studies
28 mei, Amsterdam, Studiemiddag VN&V Sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen

Juni

8 juni, Amsterdam, Studium Generale, Universiteit van Amsterdam
13 juni, Amersfoort, Sociaal Wetenschappelijke Raad (KNAW)
30 juni, Groningen, Lentis en PsyQ, Integrale Psychiatrie

September

29 September, Groningen, Literair Dispuut Flanor

Oktober

7 oktober, Amersfoort, Congres ‘Depressie en Ouderen’
2 oktober, Driebergen, Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie (VKJP) en Stichting adolescentenpsychotherapie (STAP)
8 oktober, Zeist Keynote jubileumcongres Winnock
18 oktober, Rotterdam Roundable Philosophy of Medicine, Erasumus Universiteit

November

10 november, Utrecht Wetenschapsdag Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, subvereniging Assistenten Psychiatrie Jaarbeurs
12 november, Wageningen Jubileumcongres Vereniging voor Ordinatie en Classificatie (VOC), Universiteit Wageningen
12 november, Amsterdam Lareb Bijwerkingendag, Lareb, PAO-Farmacie en Boerhaave cursussen, Universiteit Utrecht
13 november, Noordwijkerhout Congres ‘Verzekeringsgeneeskundige dagen’ GAV-NVVG, De Leeuwenhorst

Juni

20 juni, Haarlem, Het Dolhuys

Oktober

2 oktober, Groningen, Debatprogramma ‘Dwarse Boeken’, Openbare Bibliotheek
5 oktober, Antwerpen, Festival ‘Het Andere Boek’
9 oktober, Amsterdam, Master Medische Antropologie & Sociologie
14 oktober, Assen, Accare Drenthe/Overijssel voor kinderspsychiatrie
18 oktober, Den Haag, Debatcentrum De Boskant, Den Haag
23 oktober, Eindhoven, Opleiding Arts tot Psychiater
25 oktober, Amsterdam, Congres Vereniging voor Filosofie & Geneeskunde

November

1 november, Utrecht, Congres Voeding & Psyche, Universitair Medisch Centrum Utrecht
6 november, Maastricht, Studium Generale, Universiteit Maastricht
7 november, Maastricht, Faculteit Cultuurwetenschappen
8 november, Antwerpen, Antwerpse boekenbeurs
13 november, Nijmegen, Studiedag Stichting Postdoctorale Opleidingen tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut, Radboud Universiteit
18 november, Amsterdam, Conferentie JellinekCentrum
20 november, Schiermonnikoog, Noordelijk netwerk emotionele stoornissen
21 november, Berlijn, Health Action International

December

3 december, Haarlem, Keynote Lustrumcongres 70 jaar Nederlands Instituut van Psychologen
10 december, Groningen, Gastcollege Sociologie