Anders dan de bedoeling was, voeren de links in de digitale versie van het boek niet rechtstreeks naar de bronnen. De uitgeverij werkt daaraan.
Intussen zet ik de noten uit het nog ongecorrigeerde wordbestand op mijn website (onder deze link). Nootnummers staan er niet bij, maar met zoektermen uit het digitale en papieren boek zijn in dit bestand de juiste noten plus eventuele links te vinden.

Publicaties op basis van Ei, foetus, baby

Mei 2023. ‘Abortus heeft niet altijd al bestaan’. De Groene Amsterdammer, link.

Zonder de twintigste-eeuwse hormonale zwangerschapstest, wist men de eerste maanden nooit zeker of een vrouw zwanger was. Vrouwen konden dus eeuwenlang aan ‘het opwekken van de maandstonden’ doen, wat niet als een ‘vruchtafdrijving’ gold. En het was al helemaal geen ‘abortus’, want dat woord bestaat pas sinds de late negentiende eeuw in de Nederlandse taal.
De term ‘abortus’ had toen ook een tegenovergestelde betekenis aan die van nu. Het ging om vrouwen met ‘dispositio abortiva’ bij een gewenste zwangerschap. Het idee daarvan stamde uit de veterinaire geneeskunde en het hield in dat ook menselijke zwangeren met ‘neiging tot aborteren’ opgespoord en behandeld moesten worden (wat niet bepaald zachtzinnig ging).
Daarna zou het woord abortus nog drie keer van betekenis veranderen. De enige rode draad in deze geschiedenis is die van medische bemoeienis met gewenste of ongewenste zwangerschap. Nu er bij medicamenteus ongedaan maken van een ongewenste bevruchting volgens de WHO niet meer persé een arts nodig is, roept de naam ‘abortuspil’ met zijn zware connotaties vooral onnodige barrières op.

20 oktober 2022. Met Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts. Mifepriston: van voor- tot nabehoeden, 166; D6877, link.

20 oktober 2022. Beknopte versie van het artikel in De Groene: Wat heet een abortus? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,166:D7073, link.

Nummer 3, 2021. Je eerste schreeuw. Over het hedendaagse abortusdebat. De Nederlandse Boekengids, link.

Vroegere artikelen

Dehue, T. (1997). Deception, Efficiency, and Random Groups: Psychology and the Gradual Origination of the Random Group Design. Isis, 88, 4, 653-673 (link naar pdf)

Dehue, T. (2000). From deception trials to control reagents. The introduction of the control group about a century ago. The American Psychologist, 55, 2, p. 264-269.

Dehue, T. (2001). Establishing the experimenting society. The historical origination of social experimentation according to the randomized controlled design. American Journal of Psychology, 2001, 114, 2, p.283-302 (link).

Dehue, T. (2000). Alle boeken de wetenschap uit, om te beginnen die in het Nederlands. De Academische Boekengids, 23, p.10-12 (link).

Dehue, T. (2001). Pas op je tellen. De Academische Boekengids, 2001, 29, p.13. (link).

Dehue, T. (2000). A Dutch treat. Randomized controlled experimentation and the case of heroin-maintenance in the Netherlands. History of the Human Sciences, 15, 2, p.75-98 (link naar de pdf)

Dit artikel verscheen ook in het Nederlands:

Dehue, T. (2002). Over de assumpties van RCTs, geïllustreerd aan het Nederlandse experiment met verstrekking van heroïne. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 57, 3, p.230-249.

Dehue, T. (2004). Historiography taking issue. Analyzing a experiment  with heroin maintenance. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 40, 3, 247-265 (link naar de pdf).

Dehue, T. (2000). From deception trials to control reagents. The introduction of the control group about a century ago. The American Psychologist, 55, 2, p. 264-269.

Dehue, T. (2001). Establishing the experimenting society. The historical origination of social experimentation according to the randomized controlled design. American Journal of Psychology, 2001, 114, 2, p.283-302 (link naar de pdf).

Dehue, T. (2005). History of the Control Group. Encyclopedia of Statistics in the Behavioral Science (B. Everitt and D. Howell, eds.) 2005, vol. 2, p. 829-836.

Dehue, T. (2003). Dubbelblind Vertrouwen: Psychotrope stoffen en experimentele wetenschap. De Psycholoog, 38, 12, p. 631-637.

Enkele artikelen over psychiatrische diagnosen:

De Radboud Universiteit Nijmegen bracht het als groot nieuws dat ADHD een ‘echte hersenstoornis’ is. Ik besprak dit onhoudbare en stigmatiserende idee in De Volkskrant van 27-2-2017.

Met een groep andere deskundigen publiceerde ik ook een ingezonden brief in Lancet Psychiatry over de ongefundeerde claims van de internationale onderzoeksgroep geleid door de Radboud Universiteit. Laura Batstra deed hetzelfde met nog een andere groep deskundigen (link naar pdfs).

In de Tweede Kamer klaagden sommige Kamerleden dat veel sociale wetenschap ‘linkse wetenschap’ is. Op uitnodiging van de SP schreef ik daar een reactie op over de rechtse kleuring van nogal wat wetenschap, oorspronkelijk verschenen in het SP tijdschrift Spanning

Ik maak drukte want ik ben een druktemaker. Artikel over ‘reïficeren’ in De Groene Amsterdammer november 2011. 

Eigen schuld als je geen pillen slikt. NRC Handelsblad, 27-1-2012. 

De patiënt is niet goed snik. De Groene Amserdammer 2012.

Gastcolumn in NRC Handelsblad, ‘Wetenschap duld die meekijkers’. NRC Handelsblad, 27-12-2014

NRC Handelsblad, ‘Onderzoekers die afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie ruïneren onze gezondheid’. NRC, 21-2-2009

NRC Handelsblad. Met Kees van Grootheest, ‘Schrijf minder vaak pillen voor’, NRC Handelsblad, 20-6-09

NRC Handelsblad. Met Kees van Grootheest. ‘Wij praten geen angst aan, wij waarschuwen’. NRC Handelsblad, 4-7-09

Allebei een zoen (bespreking van het proefschrift van Carla van El) (De Academische Boekengids p.13-14).

Verantwoordelijk voor je eigen geluk. AMC-Magazine, 2016, 14-16

De paradox van het geluksonderzoek. NRC, 25-4-2015.