2023-04-01T14:48:47+00:00

Ei, foetus, baby.

Verschijnt laatste week van april 2023 bij Atlas Contact in Amsterdam. Klik op het omslag voor meer informatie.

2023-01-16T13:39:06+00:00

Wat heet een abortus?

Artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 20 oktober 2022 (te vinden op internet). Een kleine voorpublicatie over

MEER ARTIKELEN

Dehue, T. (1997). Deception, Efficiency, and Random Groups: Psychology and the Gradual Origination of the Random Group Design. Isis, 88, 4, 653-673 (link naar pdf)

Dehue, T. (2000). From deception trials to control reagents. The introduction of the control group about a century ago. The American Psychologist, 55, 2, p. 264-269.

Dehue, T. (2001). Establishing the experimenting society. The historical origination of social experimentation according to the randomized controlled design. American Journal of Psychology, 2001, 114, 2, p.283-302 (link naar de pdf).

Dehue, T. (2000). Alle boeken de wetenschap uit, om te beginnen die in het Nederlands. De Academische Boekengids, 23, p.10-12 (link).

Dehue, T. (2001). Pas op je tellen. De Academische Boekengids, 2001, 29, p.13. (link).

Dehue, T. (2000). A Dutch treat. Randomized controlled experimentation and the case of heroin-maintenance in the Netherlands. History of the Human Sciences, 15, 2, p.75-98 (link naar de pdf)

Dit artikel verscheen ook in het Nederlands:

Dehue, T. (2002). Over de assumpties van RCTs, geïllustreerd aan het Nederlandse experiment met verstrekking van heroïne. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 57, 3, p.230-249.

Dehue, T. (2004). Historiography taking issue. Analyzing a experiment  with heroin maintenance. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 40, 3, 247-265 (link naar de pdf).

Dehue, T. (2000). From deception trials to control reagents. The introduction of the control group about a century ago. The American Psychologist, 55, 2, p. 264-269.

Dehue, T. (2001). Establishing the experimenting society. The historical origination of social experimentation according to the randomized controlled design. American Journal of Psychology, 2001, 114, 2, p.283-302 (link naar de pdf).

Dehue, T. (2005). History of the Control Group. Encyclopedia of Statistics in the Behavioral Science (B. Everitt and D. Howell, eds.) 2005, vol. 2, p. 829-836.

Dehue, T. (2003). Dubbelblind Vertrouwen: Psychotrope stoffen en experimentele wetenschap. De Psycholoog, 38, 12, p. 631-637.

Enkele artikelen over psychiatrische diagnosen:

De Radboud Universiteit Nijmegen bracht het als groot nieuws dat ADHD een ‘echte hersenstoornis’ is. Ik besprak dit onhoudbare en stigmatiserende idee in De Volkskrant van 27-2-2017.

Met een groep andere deskundigen publiceerde ik ook een ingezonden brief in Lancet Psychiatry over de ongefundeerde claims van de internationale onderzoeksgroep geleid door de Radboud Universiteit. Laura Batstra deed hetzelfde met nog een andere groep deskundigen (link naar pdfs).

In de Tweede Kamer klaagden sommige Kamerleden dat veel sociale wetenschap ‘linkse wetenschap’ is. Op uitnodiging van de SP schreef ik daar een reactie op over de rechtse kleuring van nogal wat wetenschap, oorspronkelijk verschenen in het SP tijdschrift Spanning

Ik maak drukte want ik ben een druktemaker. Artikel over ‘reïficeren’ in De Groene Amsterdammer november 2011. 

Eigen schuld als je geen pillen slikt. NRC Handelsblad, 27-1-2012. 

De patiënt is niet goed snik. De Groene Amserdammer 2012.

Gastcolumn in NRC Handelsblad, ‘Wetenschap duld die meekijkers’. NRC Handelsblad, 27-12-2014

NRC Handelsblad, ‘Onderzoekers die afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie ruïneren onze gezondheid’. NRC, 21-2-2009

NRC Handelsblad. Met Kees van Grootheest, ‘Schrijf minder vaak pillen voor’, NRC Handelsblad, 20-6-09

NRC Handelsblad. Met Kees van Grootheest. ‘Wij praten geen angst aan, wij waarschuwen’. NRC Handelsblad, 4-7-09

Allebei een zoen (bespreking van het proefschrift van Carla van El) (De Academische Boekengids p.13-14).

Verantwoordelijk voor je eigen geluk. AMC-Magazine, 2016, 14-16

De paradox van het geluksonderzoek. NRC, 25-4-2015.