De depressie-epidemie.

Over de plicht het lot in eigen hand te nemen.

Augustus / Atlas Contact

Depressie-epidemie-omslag
Eerste druk 2008, tiende druk december 2017

Nederland is een welvarend, vrij, veilig en dus vrolijk land. Dat constateren wetenschappelijk onderzoekers van het geluk. Maar tegelijk horen antidepressiva tot de meest geslikte medicijnen. Talloos zijn bovendien de andere therapieën, de zelfhulpboeken en internetpagina’s over depressiviteit. Is depressie een biologisch verankerde ziekte die nu pas goed herkend en behandeld wordt? Praten de hulpverlening en de farmaceutische industrie ons psychische stoornissen aan? Of bracht de verzorgingsstaat mentale kleinzerigheid op grote schaal? Trudy Dehue betoogt dat deze verklaringen onjuist of niet afdoende zijn en stelt er een andere tegenover.

Ontvangst van De Depressie-Epidemie:

‘het razend intelligente en boeiende boek (…) van Trudy Dehue schept een weldoende klaarheid (…) een intellectuele verademing’ – Erwin Mortier in De Standaard

‘een fascinerend boek (…) vooral een onthutsend boek. (…) Je zou in elk geval hopen dat onderzoekers, politici, farmaceuten, medici en zorgverzekeraars dit boek lezen en met elkaar bediscussiëren’ – Else de Jonge in Maandblad Geestelijke Volksgezondheid

‘een giftig mengsel … je zou het bijna met Fitna kunnen vergelijken’ – psychiater Jan Swinkels in De Psychiater

‘een zeer waardevolle, originele en gedegen bijdrage aan de discussie’– psychiater Lex van Bemmel in De Psychiater

‘Trudy Dehue (…) laat zien dat het mogelijk is in één keer een originele studie te presenteren die zowel wetenschappelijk interessant als maatschappelijk relevant is (…). Dit is een bijzonder boek, omdat het als onbetrouwbaar ijs ontmaskert wat altijd voor een stevig fundament werd gehouden’ – NWO-KNAW, juryrapport Eureka Boekenprijs 2009

‘een boek vol misvattingen’ geschreven vanuit ‘onwetendheid, argwaan of extreme ideologie’ – hoogleraar klinische psychologie Willem van der Does in De Volkskrant.

Het artikel door hoogleraar Klinische Psychologie Willem van der Does (link) en mijn reactie erop (link) bieden samen een heldere illustratie van essentialistisch denken (‘depressie ís ….’ Van der Does) versus nominalistisch denken (‘in welke betekenissen gebruiken we het woord depressie?’ Dehue). Zoals de filosoof Wittgenstein het helder zei: de betekenis van begrippen schuilt in hun gebruik. Wie claimt met een bepaalde definitie namens de werkelijkheid te spreken, verhult daarom zijn of haar eigen normatieve oordelen. In een langer stuk in de Groene Amsterdammer (link) besprak ik het essentialisme versus nominalisme eveneens, en lichtte ik verder toe waarom ik altijd kies voor een nominalistische benadering.

‘Trudy Dehue weet (…) wetenschappelijke beschouwingen op een frisse onderhoudende manier te brengen’ – 8Weekly

‘overtuigend (…) scherp, bijzonder goed geïnformeerd en wijs’ – De Morgen

‘Dehue maakt aannemelijk dat de toegenomen psychologisering nauw verband houdt met politieke en commerciële tendensen’ Bram de Ridder in Sociologie

‘een prachtig boek’ – De Volkskrant

‘een boeiende, doorwrochte uiteenzetting’ – Algemeen Dagblad

‘een interessant en goed gedocumenteerd boek’ – Het Geneesmiddelenbulletin

‘een betoog dat je meesleept als een thriller’ – Humo

‘een prikkelend boek, dat voortdurend stemt tot nadenken en aanzet tot het stellen van belangrijke vragen’ De Psycholoog

‘In De depressie-epidemie, een zorgvuldige studie over de depolitisering van het psychisch lijden en het aandeel dat de farmaceutische industrie daarin, agendeerde Dehue een belangrijk maatschappelijk thema’ – juryrapport KNAW, bij de toekenning van de Akademiepenning 2019