Artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 20 oktober 2022 (te vinden op internet). Een kleine voorpublicatie over een van de onderwerpen in het boek ‘Ei, foetus, baby’. Het woord ‘abortus’ maakt een behandeling van wat ooit een eigen handeling was. Nu er eindelijk een stof is waarmee het volgens de WHO weer een eigen handeling zou kunen zijn, wordt het tijd om de medicaliserende naam ‘abortuspil’ achter ons te laten.