2023 en 2024 

Ei foetus baby interviews, podcasts, boekbesprekingen

Interviews, op schrift

De Standaard, 27 januari 2024, door Nathalie Carpentier (link)

Website International Literature Festival Utrecht, 14 juni 2023, door Mirjam van Hengel (link)

Vrij Nederland, 29 april 2023, door Dieuwertje Mertens (link)

NRC, 6 mei 2023, door Jannetje Koelewijn (link)

Dagblad van het Noorden, 13 mei 2023, door Marijke Brouwer (link)

Interviews, op geluidsband

13 mei 2024 Lang zal ze leven, interview-podcast door Liesbeth Staats (link)

8 december 2023 Het Uur interview-podcast NRC door Pieter van der Wielen (link)

5 december 2023 De Nieuwe Wereld-TV interview door Martijntje Smits (link)

30 september 2023 International Literature Festival Utrecht (ILFU) in Vredenburg (link).

29 april 2023 radio 1 Nooit meer slapen, Interviewer Lotje IJzermans (link)

11 mei 2023 podcast door Kees van den Bosch voor de Groene Amsterdammer (link)

20 mei 2023 Nieuwsweekend door Mieke van der Weij en Pieter van der Wielen (link)

25 mei 2023 de Boekencast van het Historisch Nieuwsblad door Jos Palm (link)

Boekbesprekingen, op schrift

Voor citaten uit de boekbesprekingen zie onder ‘publicaties’ en ‘Ei foetus baby’.

21 april 2023 door Ranne Hovius in De Volkskrant

22 april 2023 door Tanny Dobbelaar in Trouw (link)

26 april 2023 door Elja Looijestijn in de VPRO-Gids (link)

1 mei 2023 door Ira Pronk in Filosofie Magazine (link)

2 mei 2023 door Lianne Tijhaar in Nemo Kennislink (link)

11 mei 2023 door Martine Kamsma in NRC (link)

8 juni 2023 door Henk Maassen in Medisch Contact (link)

8 juni 2023 door Carin Slotboom in het Nederlands Dagblad (link)

15 juli 2023 door Betty Meyboom- de Jong, website VNVA (link)

31 juli 2023 door Geerdt Magiels in De Standaard

2 augustus 2023 door Laura Herman in De Groene Amsterdammer (link).

1 september 2023 door Arthur Alderliesten in Reformatorisch Dagblad

1 oktober 2023 door Madeleijn van den Nieuwenhuizen in De Nederlandse Boekengids (link)

1 oktober 2023 door Sicco de Knecht in De Nederlandse Boekengids (link)

Boekbesprekingen, op geluidsband

Podcast Onbehaarde Apen NRC 2023 (link)

Podcast Medisch Contact 2023 (link)

Divers

Een programma rond Ei, foetus, baby in de Balie in Amsterdam op 21 mei 2023, met onder anderen Gunilla Kleiverda, Marian Mourits, Ilse Lazaroms, Yuki Kho en Heske ten Cate (link)

Column door filosoof en Trouw-columniste Marli Huijer op 17 juli 2024. Hij bespreekt mijn voorstel om de naam ‘allround pil’ te gaan gebruiken in plaats van ‘abortuspil’ (link)

Historiek.net zette met toestemming een stukje uit het boek met illustraties op haar site (link)

Berichtgeving in Trouw (door Maurice Timmermans) en het Algemeen Dagblad (door Marlies van Leeuwen) over de paragraaf ‘Wilhelmina’s tweede zwangerschap’ uit het boek. Deze is overgenomen door veel andere kranten (link) en bladen (link)

_ _ _

De besprekingen en interviews gaan bijna allemaal in op de gruwelijke katholieke doop van de ongeboren vrucht. Zelf kon ik dit aanvankelijk haast niet geloven en dus snap ik dat lezers dat niet zo maar doen. Daarom voeg ik hier een van de voorbeelden toe uit het boek. In de negentiende eeuw werden priesters er soms voor vervolgd en beboet en dit is een krantenbericht uit de Utrechtsche Provinciale en Stads-courant van 31-10-1860.
Onder andere deze vrouw heb ik kunnen traceren. Zij heette Janna Sanderink en liet drie eerdere kinderen achter, waarvan de oudste zeven jaar was toen de pastoor zijn moeder opensneed.
Ik beschrijf meer gevallen die aan het licht gekomen zijn, maar dit kerkelijk ritueel moet veel vaker zijn uitgevoerd dan nu nog te traceren valt. Ook Sanderink bleek verhullend in de archieven te zijn opgenomen als gewoon ‘overleden’ en ‘bevallen’ van ‘een kind (…) welk als levenloos wordt aangegeven’. 
De pastoor kreeg in dit geval de relatief hoge boete van vijfentwintig gulden, wat naar hedendaagse maatstaven een kleine driehonderd euro is. Wie denkt dat dit onbelangrijk is want ‘verleden tijd’, vergist zich: dit wrede ritueel laat nog zijn sporen na in onze hedendaagse Wet afbreking zwangerschap (link).

2024

Nemo Kennislink interview door Lianne Tijhaar, over de ‘Tiktok Psychiatrie’ (link)

2022

Podcast VPRO ‘Naakt op een kleedje’  gesprek met Heske ten Cate & Yuki Kho over Ei, foetus baby in de maak (link)

2021

Podcast ‘Hoe de GGZ verandert, gesprek met Carlijn Welten (link)

2020

Science Guide, interviewer Sicco de Knecht (link).

Psychologie Magazine, gesprek met Alies Pegtel

Stichting Weerklank, gesprek met Paul Custers (link).

Filosofisch Kwintet, interviewer Clairy Polak (link)

Brainwash Zomerradio, gesprek met Floortje Smit (link)

Volkskrant, interviewer Ianthe Sahadat (link)

2019

Gemeente Rotterdam, interview ‘Geluk als Plicht en Prestatie’ (link)

Podcast Klara-radio, gesprek met Greet van Thienen in de reeks ‘Kant en Klaar’ (link).

2018

In gesprek met Freek en Hella de Jonge, in het Groninger Museum (link)

Trouw (11-12-2018), interview door Merel Kamp over de plicht om voor jezelf te zorgen (p.1 en p.2).

2017

Interviews radio en tv:

TV Noord, over antidepressiva en geweld als mogelijke bijwerking nav het boek ‘Een coupé verder’ door Eddy Hekman en Alasam Samarie; DWDD met Eddy Hekman en Jim van Os over aggressie als mogelijke bijwerking van antidepressiva (link).

2016

Betere Mensen, interviews radio en tv:

Buitenhof. Interview door Pieter Jan Hagens (link)

Interview door Paul Witteman in ‘Witteman ontdekt het geluk’

TROS Nieuwsshow.

Betere Mensen, interviews kranten en bladen:

Interview in Trouw door Wybo Algra over Betere Mensen (link)

De Idee, politiek-wetenschappelijk tijdschrift D66 (link), Onderzoek Nederland, Didactief, Steph Menken, & Machiel Keestra. An introduction to interdisciplinary research. AUP

Interview over de vraag of ik zelf ADHD heb

Druk en Dwars, Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag (link)

2015

Betere Mensen, interviews kranten en bladen:

De Groene Amsterdammer, ZonMw boek ‘Dwarsdenken en Doordouwen’, Het Dolhuys en Boom. magazine ‘De maakbare mens, Volzin.

2014
Betere Mensen, interviews radio en tv:

Radio-interview door Coen Verbraak, De Kennis van Nu; Tros Nieuwsshow; VPRO, Nooit meer slapen met Pieter van der Wielen; Brandpunt, uitzending van Odette Joosten over geneesmiddelen tests; Argos, VPRO, uitzending van Stefan Heijendael, over geneesmiddelen tests; De Correspondent, interview door Lex Bohlmeijer; VRT Radio; Oba live; NPO Wetenschap, radio 1, ‘Allemaal aan de hersentechnologie’, dubbelinterview met Daniaan Denys

Betere Mensen, interviews en besprekingen in kranten en bladen:

De Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, De Morgen, De Correspondent, 8Weekly, Elsevier, Deviant, Het Geneesmiddelenbulletin, NRC Handelsblad (genoemd in hoofdredactioneel commentaar), Filosofie Magazine, GezondheidNu (dubbelinterview met Marli Huijer), De Persdienst (De Gooi- en Eemlander, Eindhovens Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider courant, Leidsch Dagblad, Noordhollands Dagblad, De Twentsche Courant Tubantia, Dagblad Flevoland, Zwolse Courant, Zutphens Dagblad, Nieuw Kamper Dagblad, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, De Gelderlander, Provinciale Zeeuwse Courant).

NRC Handelsblad, eigen gastcolumn ‘Wetenschap duld die meekijkers’

NRC Handelsblad, Zomeravondgasten (dubbelinterview met de schrijster Nelleke Noordervliet)

2013
Interviews radio en tv:

NPO wetenschap, uitzending van een forumdiscussie DSM5–dwangbuis-of-leidraad

2012
Interviews radio en tv:

VARA reeks van Maarten van den Heuvel, Pieter Hilhorst en Kees Schaap, Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap

Interviews kranten en bladen:

De Volkskrant, Flux

Bespreking kranten en bladen:

NRC, hoofdredactioneel commentaar

2011
Interviews radio en tv:

Canvas, serie Té Gek, interview en opnamen tijdens een college voor de Universiteit Gent’; VRT, cultuur- en actualiteitsprogramma ‘Babel’

Interviews kranten en bladen:

De Volkskrant (Prinsjedag-interview); Dagblad van het Noorden

2010
De depressie-epidemie, interviews radio en tv:

TROS Radar; NPO Wetenschap, Adams Appel

De prachtige documentaire van Sarah Domogala Alles wat we wilden / All we ever wanted is mede geïnspireerd door De depressie-epidemie.

De depressie-epidemie, besprekingen kranten en bladen:

NRC Handelsblad plaatste De depressie-epidemie op een lijst met de 15 beste werken uit de 21 eeuwse internationale nonfictie literatuur en publiceerde een nieuwe bespreking door Beatrijs Ritsema.

2009
De depressie-epidemie, interviews radio en tv:

Teleac / NPO programma Wetenschapsprogramma Hoe?Zo!

Augustus 2009, Zomergast in VPRO Zomergasten

De depressie-epidemie, interviews kranten en bladen:

De Volkskrant, De Standaard, HP De Tijd El Pais.

2008
De depressie-epidemie, tv en radio:

VPRO, Brands met Boeken; TROS Nieuwsshow; Argos VPRO; Desmet Live. VARA Zembla, De Piekerpil, geheel gewijd aan De depressie-epidemie.

De depressie-epidemie, interviews in kranten en bladen:

Medisch Contact, De Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, Dagblad van het Noorden, Vrij Nederland, Universiteitskrant RuG, Psy, Medisch Contact, Humo, De Morgen, Volzin, Knack, Leeuwarder Courant, Happinez, Algemeen Dagblad, Haagsche Courant. Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad, Groene Hart, De Dordtenaar, Rivierenland, De Stem, Bladen Gemeenschappelijke Persdienst (Brabants Dagblad, Tubantia/Twentsche Courant, BN/DeStem, De Stentor/Sallands Dagblad, Zutphens Dagblad, Apeldoornse Courant, Veluws Dagblad, Deventer Dagblad, Dagblad Flevoland, Gelders Dagblad, Nieuw Kamper Dagblad, Zwolse Courant, Eindhovens Dagblad).

De depressie-epidemie, besprekingen in kranten en bladen:

Trouw, NRC Handelsblad, het Nederlands Dagblad, De Standaard, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 8Weekly, Deviant, Libelle, De Psycholoog, De Psychiater, Tijdschrift voor Psychatrie, Tijdschrift van Verpleegkundigen, en Het Geneesmiddelenbulletin.

2002
interviews tv:

Twee Vandaag, over het experiment met verstrekking van heroïne