Foto ©Trudy Dehue (‘Peinzend’ – vliegje bij eitjes van de Bonte Vliegenvanger)

Het moet geen plicht zijn om voor jezelf te zorgen, maar een recht. Dat recht is onder druk komen te staan door de toenemende plicht om het volgens de maatstaven van anderen te doen.

Interview in Trouw door Merel Kamp over de vraag of voor jezelf zorgen een plicht is.

Naar het interview