Zelfverklaarde gezagsdragers hebben, kortom, eeuwenlang zelfverzonnen zielen voor een fictief voorgeborchte behoed, en daarmee het
echte leven van reëel bestaande vrouwen tot een ware hel op aarde ge
maakt.

Interview / podcast door Lotje IJzermans over het boek Ei, foetus, baby (link)