In het jaar 2000 al publiceerde ik een artikel over het thema ‘alle tellen is tellen als’. Dit stuk ging over de vraag ‘wat telt als wetenschappelijke output’. Die normatieve vraag gaat vooraf aan de beoordelingscijfers die wetenschapsbeoefenaren krijgen voor hun werk. Het stuk deed jarenlang enorm veel stof opwaaien in universitair Nederland, en het is nog altijd relevant.

Lees het artikel